[NKĐS] Ring – vòng tròn ác nghiệt


Tác giả: Suzuki Koji
Người viết review: Phương Hoàng

~*~

Rate: 4.5/5

Lưu ý: Bài viết có chứa một vài chi tiết cho biết trước nội dung cuốn sách,
cân nhắc trước khi đọc.

Ảnh: Phương Hoàng

Ảnh: Phương Hoàng

Continue reading

Advertisements

[Kho] Shigatsu wa kimi no uso – P4: Cover Volumes


Tập hợp hình ảnh bìa sách Shigatsu wa kimi no uso tại Nhật của tác giả Naoshi Arakawa
Phần 4: Cover Volumes

~*~ Continue reading

[Kho] Shigatsu wa kimi no uso – P3: Hình động


Tổng hợp hình ảnh về Shigatsu wa kimi no uso
Phần 3: Hình động

~*~ Continue reading

[Kho] Shigatsu wa kimi no uso – P2: Fanart


Tổng hợp ảnh trong anime Shigatsu wa kimi no uso
Phần 2: Fanart

~*~ Continue reading

[Kho] Shigatsu wa kimi no uso – P1: Anime


Tổng hợp hình ảnh trong anime Shigatsu wa kimi no uso
Phần 1: Anime

~*~ Continue reading